Pozwolenie na budowę – wszystko co chcesz wiedzieć

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę

Budowa domu to przedsięwzięcie, które przed pierwszym wbiciem łopaty wymaga skompletowania wielu dokumentów i współpracy sztabu specjalistów. Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania pozwolenia na budowę domu,
  • ile trwa cały proces projektowo-administracyjny,
  • ile kosztuje pozwolenie na budowę.

Jakie dokumenty będą Ci potrzebne?

Podstawą wydania pozwolenia na budowę jest projekt architektoniczno-budowlanyprojekt zagospodarowania terenu wykonane przez uprawnionego architekta. W wielu przypadkach, mimo że działka przewidziana jest jako działka budowlana, należy wyłączyć ją z produkcji rolnej. Wtedy potrzebne jest tak zwane odrolnienie. Jeśli działka położona jest w strefie ochrony archeologicznej musimy uzyskać opinię ws. robót ziemnych od Urzędu Ochrony Zabytków. Oprócz wymienionych dokumentów do wniosku załącza się załącznik PB-5, czyli oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i oświadczenie projektanta z branży sanitarnej o możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej (niezależnie od tego, czy sieć na danym terenie istnieje). 

Co może Cię zaskoczyć?

Każdy proces wnioskowania o pozwolenie na budowę jest inny dlatego urząd może zażądać dodatkowo:

  • opinii geotechnicznej wykonanej przez geologa,
  • warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan, jeśli planujesz budowę studni głębinowej lub szamba,
  • zgłoszenia wodnoprawnego, jeśli planujesz przydomową oczyszczalnię ścieków,
  • zgody na badania archeologiczne wydanej przez Urząd Ochrony Zabytków w odpowiedzi na wniosek przygotowany przez uprawnionego archeologa. Zgodę na badania potrzebujemy, jeśli konserwator narzuci w swojej opinii konieczność nadzoru archeologicznego podczas budowy

i innych uzgodnień wynikających z charakteru danej działki i projektu.

Ile trwa proces uzyskania pozwolenia na budowę?

Urząd ma 65 dni kalendarzowych na wydanie decyzji ws. pozwolenia na budowę. Pod uwagę należy wziąć również czas przeznaczony na prace projektowe, który zwykle trwa ok. dwa miesiące oraz czas na uprawomocnienie decyzji, czyli około cztery tygodnie.

Ile kosztuje pozwolenie na budowę?

Złożenie wniosku i otrzymanie prawomocnej decyzji jest bezpłatne! Należy jednak liczyć się z tym, że projekt architektoniczno-budowlany musi wykonać uprawniony architekt, a mapę do celów projektowych uprawniony geodeta. 

Czy wszystko musisz przygotować sam?

Jeżeli wybierzesz naszą firmę – na pewno nie! Przy obu naszych usługach: projekcie indywidualnym i adaptacji projektu gotowego, my – jako architekci, oprócz oczywistego zadania – projektowania – koordynujemy pracę branżystów z dziedzin instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej i konstrukcyjnej, a także pracę geodety, geologa czy archeologa. Aby usprawnić przepływ dokumentów zapewniamy również dokonanie niezbędnych uzgodnień, aby maksymalnie odciążyć naszych Klientów w skomplikowanym procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę domu. Kompletujemy wszystkie potrzebne dokumenty, a Inwestor nie musi praktycznie w ogóle kontaktować się z urzędami. Finalnym produktem jest uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu naszego Klienta.